સકીના આપના ગમમાં બહુ બેઝાર છે બાબા.

( By નવશાદ બિજાની

in )
  • Name:
  • Section:
  • Number of pages:
  • Date Added:
    14/09/2022
સકીના આપના ગમમાં બહુ બેઝાર છે બાબા.

સકીના કેહતી'તી જીવવું હવે દુશ્વાર છે બાબા.
જુદાઈ માં તમારી દિલ બહુ ગમખ્વાર છે બાબા.
 
હવા માટે નથી બારી ફકત છે હર તરફ ભીંતો.
ગળું રૂંધાય છે ઝિંદાન માં અંધકાર છે બાબા.
 
તમાચા થી છે જખ્મી ગાલ ને છે દર્દ કાનો માં.
તમારી લાડલી પર ઝુલ્મ ના અંબાર છે બાબા.
 
કદી સપના માં આવી ને બતાવો આપનો ચેહરો.
સકીના આપના ગમમાં બહુ બેઝાર છે બાબા.
 
તમારા થી જુદા થઈ ને નહીં જીવી શકું હરગિઝ.
જુઓ આંખો માં મારી મોત ના અણસાર છે બાબા
 
લહુ જોઈ સરે શબ્બીર પર *નવશાદ* તે બોલી.
સિતમગર હાય શેહરે શામ ના ખુખાર છે બાબા.
નવશાદ બિજાની

Video

Latest Write Ups

લહેરાય છે હુસૈન નો પરચમ હજી સુધી ( By નૌશાદ બિજાની in )

30/09/2022

લહેરાય છે હુસૈન નો પરચમ હજી સુધી
VIEW WRITE UP

અમને મળી નસીબમા નેઅમત ગમે હુસૈન ( By 1. સાદિકઅલી રેવાસીયા 2. નૌશાદ બિજાની 3. આબિદઅલી નાંદોલીયા મેતા in )

23/09/2022

નેઅમત ગમે હુસૈન
VIEW WRITE UP

લુટાવ્યું છે ભર્યું ઘરબાર દીને મુસ્તુફા માટે ( By 1. નૌશાદ બિજાની 2. સાદિક રેવસિયા 3. આબિદઅલી નાંદોલીયા મેતા 4. અહમદઅબ્બાસ ઈમદાદઅલી ભોવણીયા સુરપુર in )

21/09/2022

ફઝલે આલે અબા
VIEW WRITE UP

Pehnaae kaise Aabid, Tujhko kafan Sakeena ( By 1. Naushad Bijani 2. Asmee Kanodari 3. Urooj Gopalpuri 4. Paikar Jalalpuri 5. Bober Nawab 6. Ashfaq kalkatvi in )

14/09/2022

Shahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP

સકીના આપના ગમમાં બહુ બેઝાર છે બાબા. ( By નવશાદ બિજાની in )

14/09/2022

Shahadat Bibi Sakeena a.s.
VIEW WRITE UP

હશ્ર તક એહસાન માને કરબલા સજજાદ નો. ( By 1. નૌશાદ બિજાની 2. મોહસિન મોમીન અમદાવાદ. 3. સાદિકઅલી રેવાસીયા in )

07/09/2022

Misra by Safdar kharodiya
VIEW WRITE UP

બિંતે ઝેહરા છે ખૂલે સર શામ ના બાઝાર માં. ( By 1. અહેમદ અબ્બાસ (ગણેશપુરા) 2. નવશાદ બિજાની 3. આબિદ અલી એચ મરેડીયા in )

06/09/2022

શામ ના બાઝાર માં.-​ફઝલે આલે અબા
VIEW WRITE UP